Disclaimer en Privacy Policy

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op alle webshops en de bijbehorende websites van Cooper Twente BV waaronder begrepen deze website. Door gebruik te maken van de website van deze website (of een andere webshop van Cooper Twente BV), op welke wijze dan ook, gaat u akkoord met de voorwaarden en bepalingen uit deze disclaimer.

 1. De website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wordt door Cooper Twente BV zo goed als mogelijk up-to-date gehouden en aangevuld. Ondanks dit kan het zo zijn dat verstrekte informatie en gegevens niet volledig of geheel juist zijn. Cooper Twente BV is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot gederfde omzet, winst of de teloorgang van enig ander economisch voordeel dan wel het verloren gaan van zaken of gegevens van welke aard dan ook) die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de in de website verstrekte gegevens of anderszins verband houdend met het gebruik maken van de website.
 2. Aan de inhoud van de websites, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot afbeeldingen, teksten, filmpjes, audiofragmenten en hyperlinks kunnen geen rechten worden ontleend. Cooper Twente BV verstrekt geen garanties of waarborgen voor wat betreft de geschiktheid dan wel deugdelijkheid van een product voor een specifiek doel of anderszins.
 3. Cooper Twente BV heeft te allen tijde het recht om zonder enige kennisgeving vooraf en zonder enige beperking (delen van) de website te wijzigen of te doen laten wijzigen dan wel geheel te staken. Cooper Twente BV is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of andere gevolgen voortvloeiende uit wijzigingen van de website dan wel de beëindiging daarvan waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot het niet meer kunnen raadplegen van de website.
 4. Tenzij anders aangegeven is Cooper Twente BV op generlei wijze aansprakelijk voor expliciet benoemde informatieverstrekking door derden op haar website, al dan niet met behulp van verbonden bestanden. Het enkel verbonden zijn van deze bestanden behelst op generlei wijze erkenning voor de juistheid van deze bestanden.
 5. Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik dat hij van de website maakt. Delen van de website en of de inhoud daarvan kunnen auteursrechtelijk zijn beschermd dan wel bezwaard zijn met intellectueel eigendom. Oneigenlijk gebruik dan wel ongeautoriseerd gebruik kan inbreuk betekenen op rechten van derden dan wel overtredingen betreffen op regelgeving met betrekking tot privacy-recht, auteursrecht of anderszins. Gebruiker vrijwaart hierbij Cooper Twente BV, haar medewerkers en vertegenwoordigers van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures, veroordelingen etc. en de daarmee verband houdende kosten voor zaken als juridische bijstand en accountantskosten e.d., die door derden zijn ingesteld als gevolg van of verband houdende met inbreuk op rechten van derden dan wel overtredingen van regelgeving door het gebruik van de website door de gebruiker.
 6. Cooper Twente BV heeft het recht (potentiële) gebruikers de toegang tot of het gebruik maken van de website (deels) te ontzeggen dan wel te monitoren.

Copyright

Deze website geniet een auteursrechtelijk bescherming. Alle rechten zijn voorbehouden aan Cooper Twente BV. Informatie van deze site mag niet worden gekopieerd, verplaatst, verspreid of opgeslagen worden zonder schriftelijke toestemming vooraf. Het is niet toegestaan om deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden / gelinkt van of naar deze site.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn ons eigendom, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijk toestemming vooraf is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Foto’s van apparatuur en producten zijn eigendom van de desbetreffende fabrikanten / leveranciers. Wij hebben toestemming om deze merken, beeldmerken en afbeeldingen te mogen gebruiken, echter ligt de verantwoordelijkheid bij de desbetreffende fabrikant / leverancier.

 

Privacy Policy

Algemene informatie

Bestbuyhorecaoutlet.nl is een handelsnaam van Cooper Twente B.V.

Bedrijfsnaam: Cooper Twente BV

KVK adres: Oldenkotsedijk 29, 7481 VA Haaksbergen

Telefoon: + 31 (0) 53 57 27 800

Email: info@Bestbuyhorecaoutlet.nl

Bankrelatie: ABN AMRO

Rekeningnummer: 46.92.95.120

IBAN: NL31 ABNA 046 929 5120

BIC: ABNANL2A

BTW nummer: NL854099049b01

Kvk: 60876573

Persoonsgegevens die worden verwerkt.

Cooper Twente BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van Cooper Twente BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contact formulier op de websites aan Cooper Twente BV verstrekt. Dan wel telefonisch aan Cooper Twente Bv verstrekt Cooper Twente BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

Waarom Cooper Twente BV gegevens nodig heeft.

Cooper Twente BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Cooper Twente BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang bewaart Cooper Twente BV uw gegevens?

Cooper Twente BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen.

Na aankoop of na afsluiten van een leasecontract bewaren wij uw gegevens voor een periode van 20 jaar. Wij bewaren uw NAW gegevens, e-mail adres, telefoonnummer, mailwisselingen en welke artikelen u heeft aangekocht. De gemiddelde levensduur van een horeca apparaat is 5 tot 20 jaar. Wij bewaren daarom uw gegevens 20 jaar, zodat wij in het geval van een storing u direct van dienst kunnen zijn. Wij kunnen dan uw historie terug zien, maar ook de gegevens van het apparaat, zodat wij u de juiste onderdelen kunnen aanbieden.

Delen van uw gegevens met anderen.

Cooper Twente BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u dan wel u een storing aan uw apparatuur telefonisch of per mail doorgeeft , of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Website bezoek

Op de websites van Cooper Twente BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de websites. Cooper Twente BV gebruikt deze informatie om de werking van de websites te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

- Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Wat doen we verder met uw gegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website.

Uw bestelling leveren

Voor uw bestelling hebben we uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens, uw telefoonnummer en in sommige gevallen uw KVK gegevens nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden over uw bestelling. We geven uw gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en onze leveranciers.

Uw account

In uw account slaan we onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens en opgegeven informatie en interesses (bijvoorbeeld als we u gevraagd hebben naar je geboortedatum). Handig, want dan hoeft u deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren. We bewaren ook gegevens over uw eerdere bestellingen zodat u deze makkelijk kan terugvinden.

Klantenservice

U kunt met ons bellen en chatten met een van onze medewerkers op onze website. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens en maken we aantekeningen die we bewaren. Handig als u ons nog een keer belt. Gegevens over het telefoongesprek met u worden geregistreerd en ook een chat wordt bewaard. U helpt ons zo bij analyses en verbetering van onze diensten. Soms maken we gebruik van een telefoonservice voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken

Reparatie

Soms maken we gebruik van een andere partij voor het uitvoeren van reparaties aan producten die u bij ons hebt gekocht. Die partij kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Zo blijft u op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. Wilt u geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen? Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Reviews

We zijn dol op reviews. Wilt u een review schrijven, kies dan zelf of u persoonlijke gegevens of uw naam zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of wij over uw review contact met u op mogen nemen. Wij houden bij wie welke review schrijft.

Prijsvragen

Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij in sommige gevallen om uw naam, adres en e-mailadres. Zo kunnen we de actie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken. Ook meten wij zo de respons op onze reclameacties.

Persoonlijk winkelen

We hebben zoveel artikelen in onze winkel dat we u graag op weg helpen. Bijvoorbeeld door u te wijzen op artikelen die voor u interessant zijn. Dat gebeurt op basis van eerdere bezoeken aan onze website. We kijken dan naar cookies en uw IP-adres. Daarnaast kunnen wij en onze advertentienetwerken en mediabureaus u advertenties tonen. Dat gebeurt op basis van uw eerdere bezoeken aan onze websites en de websites van derden. Wij en onze advertentienetwerken en mediabureaus verzamelen dan uw surf-, zoek-, en koopgedrag op basis van cookietechnieken, uw IP-adres en het advertentienummer dat gekoppeld is aan het apparaat waarmee u surft.

Fraude

Op fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet, geven wij klantgegevens aan de overheid.

Achteraf betalen / Lease

Als u artikelen koopt die u niet meteen wilt betalen, kunnen wij uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij ook wanneer wij een lease aanvraag van u ontvangen. We kunnen daarbij gebruikmaken van externe bureaus. Voor dat kredietonderzoek kunnen we uw gegevens aan anderen geven, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken. Daarnaast kunnen we u bellen om u te herinneren aan een factuur die is verlopen. Soms voeren anderen dat telefoongesprek voor ons. Ook kunnen we uw gegevens doorgeven aan een incassobureau en/of deurwaarder die namens ons niet-betaalde facturen incasseert.

Social media

Als u social media gebruikt, bijvoorbeeld Facebook, dan kunt u met uw social media-account op sommige plekken op onze website inloggen. Wanneer u, als u bent ingelogd, aangeeft een artikel leuk te vinden, dan verschijnt dat artikel op uw social media-account. Cooper Twente BV krijgt geen toegang tot uw social media-account, maar artikelen die u leuk, nuttig of handig vindt, kunt u wel met uw vrienden delen. Stelt u via social media een vraag aan ons en zien we die vraag voorbijkomen, dan bewaren we dat bericht en uw accountnaam zodat we op uw bericht kunnen reageren.

Cookies         

We gebruiken ook cookies (kleine tekstbestanden die door uw computer worden verzonden telkens wanneer u ons Online Platform bezoekt) of technieken die vergelijkbaar zijn met cookies zoals mobiele advertentie-ID-nummers op onze (mobiele) website en app. Deze technieken stellen ons onder andere in staat u te herkennen, uw taalvoorkeuren en instellingen op te slaan en uw toegang tot het Online Platform op onze website en onze app te versnellen. Meer informatie over hoe en waarom we cookies gebruiken vindt u in onze Cookieverklaring

Google analytics

Cooper Twente BV maakt gebruik van Google analytics om bij te houden hoe gebruikers de websites gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Cooper Twente BV bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het Up-adres overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacy beleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Cooper Twente BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen in dien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Cooper Twente BV heeft hier geen invloed op.

Cooper Twente BV heeft Google geen toestemming gegeven om via Cooper Twente BV verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We vertellen u dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: U kunt de de persoonsgegevens die wij van u hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kunt u ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als u toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kunt u contact met ons opnemen.

Beveiligen

Cooper Twente BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van Cooper Twente BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Bestbuyhorecaoutlet.nl is een domein van Cooper Twente BV. Cooper Twente BV is als volgt te bereiken.

Postadres: Oldenkotsedijk 29 – 7481 VA Haaksbergen

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 60876573

Telefoon: 0031 53 57 28 700

Email adres: info@bestbuyhorecaoutlet.nl

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies